Advokatfirmaet Michael Varming beskæftiger sig med arveret/ dødsbobehandling, køb af fast ejendom og andelsboliger samt værgemål og fondsadministration.


Advokatfirmaet er organiseret som et enkeltmandsfirma under cvr.nr. 28926146. Der anvendes ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.


Michael Varming er beskikket som advokat gennem Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret gennem HDI Global Specialty Danmark.


Advokat Michael Varming har klientbankkonti i Danske Bank. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.


Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.